O klubie

Pomysł powstania grupy motocyklowej narodził się w 2010 roku. Na początku były to spotkania i wspólne wyjazdy, których łączyła jedna pasja – motocykle. Z upływem czasu grupa rozrastała się, przybywali nowi pasjonaci dwóch kółek. Zaczęły się wspólne wyjazdy i spotkania. Grupa motocyklowa zawsze uczestniczyła na lokalnych imprezach organizowanych przez Gminę bądź Urząd Miasta Grodzisk Mazowiecki dostarczając wszystkim obecnym, w szczególności tym najmłodszym wiele frajdy i radości. Zaczęły się wspólne wyjazdy motocyklowe …. rodziły się nowe pomysły. Jesienią 2013 roku wspólnie podjęliśmy decyzję by zalegalizować grupę, utworzyć stowarzyszenie motocyklowe i działać pod własnym szyldem na własny rachunek.

Na wiosennym Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych 2014 decyzją Rady Kongresu zostaliśmy przyjęci do grona Klubów Kongresowych. Przyjęliśmy nazwę White Arrows z prawem noszenia barw na przodach kamizelek.

 

Zasady, którymi kieruje się Klub zostały wypracowane przez ludzi, którzy w polskich warunkach tworzyli środowisko motocyklowe od lat. Kładą one nacisk na wzajemny szacunek, poszanowanie barw i braci klubowych, dbanie o dobre imię polskich motocyklistów oraz Rodziny Kongresowej a także pomoc w obliczu zagrożeń zarówno drogowych, jak i wszystkich innych, które mogą napotkać motocyklistów w codziennym życiu. Ponadto chcemy propagować  wiedzę o motocyklach i motoryzacji,  rodzinną turystykę motocyklową, zasady bezpiecznej jazdy oraz ratownictwa drogowego. Ponadto chcemy zaangażować się w różnego rodzaju akcje charytatywne oraz promować nasze rodzinne Miasto Grodzisk Mazowiecki

DECYZJĄ KONGRESU  POLSKICH KLUBÓW MOTOCYKLOWYCH  W DNIU 11 KWIETNIA 2015 R KLUB  OTRZYMAŁ PRAWO NOSZENIA PEŁNYCH BARW 

 FIRST SIX -co to jest i kto to tworzył ?