Stowarzyszenie – Statut

Naszym celem jest utworzenie i wspomaganie swoimi działaniami Stowarzyszenia Motocyklistów Grodziskich, gdzie podstawową intencją będzie ratowanie życia i zdrowia ludzkiego oraz organizowanie wszelkich akcji z tym związanych. Wierzymy że swoją działalnością pomożemy wielu osobom , być może komuś uratujemy życie. I choćbyśmy swoimi działaniami przedłużyli komukolwiek życie choćby parę  dni czy tygodni to czynić to będziemy z  największą przyjemnością .

Statut–Kultury-FizyStowarzyszeniacznej-Klub-Motocyklowy-White-Arrows