Zasady

klubowy savoir-vivre

O ZASADACH WSPÓŁŻYCIA MIEDZY KLUBAMI MOTOCYKLOWYMI , czyli co motocyklista wiedzieć powinien.

 

 

KILKA  SŁÓW WSTĘPU.

Celem tego przewodnika jest przedstawienie klubowego środowiska motocyklowego oraz przekazanie informacji, które pomogą w jego zrozumieniu. Ufamy, że zaowocuje to większym wzajemnym szacunkiem zarówno ze strony różnych organizacji motocyklowych jak i ludzi niezrzeszonych, miłośników „motocyklizmu”.

 

Chcielibyśmy dodać, że zdajemy sobie sprawę z tego, iż wiele osób czytających może się zgadzać lub nie, z niektórymi lub wszystkimi informacjami zawartymi tutaj. Prosimy jednak, abyś czytał każdy  tekst z otwartym umysłem oraz szczególną uwagą. Zyskasz wtedy pewne wyobrażenie na temat Klubów Motocyklowych (MC). Jednak, aby tak na prawdę poznać i na prawdę zrozumieć reguły panujące w tym środowisku i co oznacza być w klubie MC, trzeba stać się „memberem” klubu MC, przechodząc przez cały proces wprowadzający w struktury klubowe.

 

Należy również zauważyć, że każdy klub oraz każdy obszar, państwo, kraj posiada własny zestaw zasad, których przestrzega.

 

Przedstawione tu zasady opierają się w dużym stopniu na regułach panujących w Stanach Zjednoczonych.

 

Żadna z informacji tu zawartych nie ma na celu okazania braku szacunku lub nieposzanowania zasad, bądź reguł jakiejkolwiek z osób, grupy, klubu czy organizacji.

” Czy to, że ktoś jest w klubie MC oznacza, że muszę okazywać mu specjalne względy?”

Odpowiedź brzmi: Nie.

Zdecydowana większość członków klubów MC to normalni ludzie. Posiadają rodziny, pracę, zdarzają im się lepsze oraz gorsze dni, jak każdemu z nas. Pisząc wprost – „oni też są ludźmi”. Wybrali tylko inny sposób życia niż większość  społeczeństwa i proszą tylko o to, aby szanować ich wybór. Żyją w określony sposób, na podstawie określonych zasad – nie tylko kiedy zakładają swoje barwy klubowe.

 

PODSTAWY KLUBU MC

 

Celem tej sekcji jest przegląd struktury i filozofii tradycyjnego klubu motocyklowego (MC). Nie skupia się on na priorytetach oraz odczuciach co do konkretnego klubu, gdyż każdy klub jest inny i posiada różne zasady wewnętrzne. Niezależnie od owych indywidualnych założeń każdej grupy, ważne jest, aby rozumieć podstawowe cele różnych klubów, które będziemy napotykać na swej drodze.

Pamiętaj, że jeśli posiadasz motocykl i motocykl wyznacza twój styl życia to stanowisz część społeczności motocyklowej.

Spośród wszystkich typów organizacji znajdujących się w tej społeczności, to właśnie tradycyjny klub motocyklowy (MC) wyróżnia się najwyższym statusem.

RESPEKT, CZYLI SZACUNEK

Osoby, które znają zasady wiedzą, że barwy klubowe są jedną z najważniejszych rzeczyw życiu członka każdego klubu MC. Są one ściśle strzeżone, a droga do ich uzyskania jest długa i trudna. By być godnym noszenia barw, należy wykazać się ogromną samodyscypliną oraz osobistym zaangażowaniem. Niezależnie od naszego stanowiska wobec osoby noszącej barwy klubowe, powinniśmy traktować ją z szacunkiem. Ten szacunek rodzi się z uznania dla poświęcenia oraz osiągnięć, jakie osoba ta wykazała, by stać się „memberem” danego klubu. Praca nad samym sobą bywa nie łatwa i czasami trwa bardzo długo. Jednak, osoby decydujące się wkroczyć na nią, są w pełni świadome swojego wyboru. Właśnie to jest główny powód, przez który dla klubów MC tak ważny jest szacunek – bo włożyli całe swoje serce, całą swoją siłę, a nie jednokrotnie poświęcili swoje życie, by stać się członkiem wybranego klubu MC.

Wzbudzanie szacunku jest także bardzo ważne u społeczności poza motocyklowej. Grupa ta jest zdecydowanie większa i ma duży wpływ na wizerunek środowiska motocyklowego, ale także na jego dalszy rozwój, czy charakter przedsięwzięć. Żaden motocyklista nie chce być postrzegany jako „Biker Scum” (ang. „Motocyklowy Śmieć”). Takie określenie nie należy do pozytywnych. Trzeba sobie uświadomić, że zachowanie każdego motocyklisty wpływa na wizerunek ogółu. Dlatego dobre relacje z resztą społeczeństwa są szczególnie ważne. Wie      o tym doskonale każdy członek tradycyjnego klubu MC i każdy powinien zachowywać odpowiedni poziom kultury osobistej. Celem jest wzbudzanie podziwu i szacunku, a nie strachu w oczach opinii publicznej.

 

BARWY

 

Większość społeczeństwa (osoby nie mające związku ze światem motocyklowym) nie zna i nie widzi różnicy pomiędzy MC,  FG czy osoby niezrzeszonej. Dla nich te różnice po prostu nie istnieją. Każdy, kto posiada motocykl wrzucany jest do tego samego worka – motocyklista. Tym bardziej nie potrafią zidentyfikować, czy postrzec różnic pomiędzy barwami poszczególnych klubów lub ich braku, co często prowadzić może do fałszywych zarzutów dokonania przestępstwa.

Niestety jest tak, że każde niewłaściwe zachowanie, czy jakiekolwiek wykroczenie, przestępstwo dokonane przez dany klub, grupę, czy jedną osobę, wpływa negatywnie na opinie o całym społeczeństwie motocyklowym, dotykając przede wszystkim kluby (grupy zorganizowane). Dlatego też, KAŻDY motocyklista, bez względu na przynależność do danej grupy/klubu powinien mieć pełną świadomość skutków swoich czynów.

Szczególnie kluby MC starają się unikać incydentów z udziałem policji.

PRZYNALEŻNOŚĆ

Żaden z członków, jakiegokolwiek klubu nie będzie dzielił się informacjami dotyczącymi jego klubu (liczba członków, afery wokół klubu, informacje dot. jego członków oraz ich danych osobowych) z osobami spoza tegoż klubu. Każdy członek klubu jest w pełni świadomy, że reprezentuje swój klub 24 godziny na dobę, nie tylko wtedy gdy zakłada kamizelkę z barwami klubu. Wszystko, co powie lub zrobi w miejscach publicznych może mieć wpływ na klub oraz jego przynależność do tego grona. Członkowie rozumieją także doskonale, że jeżeli przekroczą którąś z granic, podlegają oni weryfikacji oraz ewentualnej karze dla ich własnego dobra oraz dla dobra klubu. Noszenie naszywek klubowych to dla członków coś więcej niż tylko sposób na wyróżnienie się na tle innych motocyklistów. Dla nich oznacza to bycie ze sobą, uzewnętrznienie i podkreślenie swojej więzi. Wielu z nas wie jak ciężko o dobre relacje w gronie rodzinnym, więc szczególnie i tu wymaga to bardzo ciężkiej pracy i poświęcenia. Żaden z członków nie zakłada kamizelki tylko po to, by wyglądać podobnie, czy co więcej wyznaczać jakiś trend w świecie motocyklowym. Kamizelka dla nich oznacza braterstwo (kluby męskie) lub siostrzeństwo (kluby żeńskie)w pełnym tego słowa znaczeniu. Zawsze w stosunku do swoich braci, czy też sióstr, są skłonni więcej dawać niż brać, wspierać, pomagać i mieć poczucie bezpieczeństwa wśród danego grona. Wszystko to może wydawać się bardzo idealistyczne, w niektórych przypadkach aż za bardzo, lecz tak właśnie jest. Ten idealizm był i jest wyznawany przez wszystkie kluby na świecie i jest to cel do którego dążą i zasada jaką praktykują.

Najważniejsze, byś zdawał sobie sprawę z „Golden Rule” („Złota Zasada”) postępowaniaw czasie przebywania w kręgach klubowych lub ich bliskim otoczeniu:

„Szacunek za szacunek.

Jeżeli działasz z brakiem szacunku, to będziesz traktowany tak samo”.

 

POZIOMY PRZYNALEŻNOŚCI

 

Kiedy ktoś dostaje pełne barwy klubu i staje się jego pełnoprawnym członkiem, czyli „Memberem”, nie oznacza, że osiągnął cel ostateczny i teraz może spocząć na laurachi mówiąc prościej – „mieć wyjebane”. Przejście z „Hangaround” (przyjaciel klubu) do „Prospecta” (kandydat na pełnoprawnego członka klubu), by wreszcie stać się „Memberem” (pełnoprawny członek klubu) nie jest wspinaczką z dołu do góry, ale to raczej jak wspinanie się po stale rosnącym zboczu. W tym czasie taka osoba staje się silniejsza i bardziej zaangażowana w życie klubu, zawiązuje także silne więzi ze swoimi braćmi/siostrami klubowymi. Każda naszywka, którą założy kandydat czy też pełnoprawny członek klubu jest w pełni zasłużona. W tej praktyce uznaje się zasadę, że im dłużej jest się memberem danego klubu, tym większe ma się doświadczenie oraz więź z klubem, co również równoznaczne jest z zaufaniem jakim obdarzają go inni członkowie klubu oraz w jakim stopniu liczą się z jego zdaniem.

 

KANDYDOWANIE A POSZUKIWANIE

 

Prospektowanie nie oznacza inicjacji na członka klubu. Staje się jedynie jego częścią. To czas, w którym klub sprawdza swojego kandydata, czy potrafi godnie reprezentować klub, czy jest odpowiednio zaangażowany w jego życie, czy zasługuje i jest gotowy na noszenie barw klubu i stanie się jego memberem.

 

Jest to czas, w którym:

1)      Kandydat powinien wykazać postawę, przez którą przemawiać będzie poczucie odpowiedzialności, ale także szacunku dla każdego członka klubu.

2)      Kandydat nabiera podstawowej wiedzy na temat środowiska klubowego oraz poznaje zasady w nim panujące.

3)      Kandydat uczy się nawyków, które wpływają na bezpieczeństwo i dobro klubu oraz każdego jego członka, a także komunikacji z innymi klubami motocyklowymi.

4)      Kandydat uczy się współpracy z klubem oraz poznaje jego cele.

5)      Kandydat przyzwyczaja się do głębokiego zaufania jakim zostanie stopniowo obdarzony i jakim obdarzać powinien swych przyszłych braci/siostry (nawet na oślep). Oczywiście kandydat musi jak najbardziej wykazać, że jest godny zaufania.

 

Lista ta może być dużo dłuższa i w zależności od klubu, mieć dodatkowe podpunkty. Chodzi jednak o to, aby wykazać, że okres próbny ma określone cele i że kandydat, a później członek klubu, zna oraz stosuje się do zasad panujących wewnątrz klubu i zgadza się z jego celami, które zostały wyznaczone w momencie jego powstania. Nie można jednak zrobić czegoś na rodzaj listy kontrolnej, w której zawierać się będzie to, czego oczekuje się od kandydata. Nie ma żadnej recepty na sukces, ale kluczem jest postawa i szacunek. Wszystkich innych reguł można się nauczyć z czasem, ale stosunek człowieka, jego charakter pochodzi z serca.

 

ETYKIETA

 

Są pewne rzeczy, które jako członek  Free Group lub innego stowarzyszenia powinieneś rozważyć, gdy masz do czynienia klubem MC.

Są także rzeczy, które powinieneś rozumieć, kiedy planujesz znaleźć się w otoczeniu klubów MC.

1. Członkowie klubów motocyklowych to też ludzie. Miewają dobre i złe dni, mają pracę, rodziny i masę zwykłych codziennych problemów oraz obaw jak każdy inny człowiek. Są tacy którzy, cokolwiek byś nie zrobił, czy nie powiedział – i tak będą mieli swoje racje. Po prostu tak jak w każdej grupie, znajdziesz ludzi bardziej otwartych lub mniej.

2. Przestrzeganie etykiety klubowej i okazywanie szacunku to dwie podstawowe zasady w kontaktach z memberem każdego z klubów MC.

Jeśli jesteś w sposób oficjalny przedstawiany memberowi klubu MC upewnij się, że jeśli jesteś członkiem jakiegoś klubu/grupy to osoba, która cię przedstawia (lub ty sam) wie do jakiego klubu należysz i (jeśli jesteś oficerem) jakie stanowisko w nim obejmujesz. W żadnym przypadku nie powinieneś przerywać osobie, która cię przedstawia lub jest onaw trakcie rozmowy z memberem. Jeśli popełniła w którymś miejscu błąd, poczekaj aż skończy i przedstawi cię poprawnie raz jeszcze.

(Użyj swojego imienia – nie pseudonimu- podczas pierwszego spotkania. Pseudonim można podać później.)

3. Witając się zrób to jak z każdą inną osobą, jednak poczekaj aż to member klubu MC pierwszy poda ci rękę. Nie przerywaj rozmów, czekaj aż cię rozpoznają lub gestem daj sygnał, że chciałbyś się przedstawić. Nie obrażaj się, jeżeli na samym początku odczujesz pewien dystans lub nie podadzą ci ręki. Często memberzy klubów MC chcą dowiedzieć sięo Tobie i Twoim klubie trochę więcej, zanim zaczną ci podawać rękę i rozwijać rozmowę na tematy związane z nimi samymi oraz ich klubem.

4. NIGDY! nie kłam w rozmowie z memberem klubu MC. Możesz odmówić odpowiedzi na zadane pytanie w sposób uprzejmy, mówiąc coś w stylu: „To pytanie dotyczy głębszej działalności klubu, a ja nie chciałbym wprowadzać kogokolwiek w błąd, więc wolałbym najpierw porozmawiać/zapytać się o to jednego z oficerów/memberów mojego klubu, aby uzyskać lepsze informacje dla Ciebie”. Zawsze w momencie kiedy nie jesteśmy pewni odpowiedzi lub nie jesteśmy pewni, czy możemy udzielić odpowiedź, lepiej jest grać na czasie, w którym można zadzwonić i się doinformować lub odesłać z tym pytaniem do kogoś „wyżej”.

Ø      Nigdy nie należy przechwalać się ani zmyślać jak duży jest klub lub oddział, w którym jeździmy.

Ø      Nie należy dzielić się pochopnie informacjami dotyczącymi klubu. Jeśli zostanie zadane pytanie dotyczące lokalnego oddziału, odpowiedz jeśli możesz. Jeśli jednak zaczynają padać pytania na temat liczby członków lub międzyklubowych stosunków, odeślij wtedy do jednego z oficerów swojego klubu/ grupy.

 

5. Kobiety na stanowiskach kierowniczych lub jako member w klubach motocyklowych, nie są może zupełnie nie spotykane, ale jest to bardzo rzadkie zjawisko. Tak po prostu jest. W większości kluby motocyklowe są prowadzone przez mężczyzn lub składają się tylkoz mężczyzn. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że Riding Club/ Grupy Motocyklowe akceptują kobiety w swoich szeregach i obejmują stanowiska oficerów oraz uczestniczą we wszystkich spotkaniach i zebraniach. Czy jednak klub MC będzie miał ochotę i wyrazi zgodę na obecność kobiety w ich spotkaniach, to zależy tylko od samego klubu, a nawet oddziału. Nie ma co do tego nigdzie ustalonej zasady, jednak przed każdym podobnym spotkaniem klub RC/grupa motocyklowa powinna upewnić się, jakie stanowisko w tej sprawie obejmuje dany klub MC. Zapobiegnie to nieprzyjemnym lub nie komfortowym sytuacją.

6. Jeżeli znasz memberów z danego lub innych klubów MC, nie chwal się tym, nawet jeśli jest to twój najlepszy kolega i faktycznie jesteście blisko. Nie rzucaj imion, ksyw, nazw klubów. Wiele klubów uważa to jako główny brak szacunku dla całego klubu.

7. Zawsze oglądaj się gdzie jesteś, gdy mówisz zastanawiaj się co mówisz o klubach MC. Najlepiej nie mówić o nich nic w miejscach publicznych, ponieważ nigdy nie wiadomo czy ta kobieta, mężczyzna, dziecko lub normalnie ubrana osoba stojąca w pobliżu to członek MC lub Support. Członkowie klubów nie zawsze noszą barwy. Zanim historia czy słowa, które wypowiesz dotrą do oficerów danego klubu, twoje przesłanie może zostać zmienione tysiąc razy i zaowocować niezbyt przyjemnymi w skutkach sytuacjami.

 

8.Cokolwiek mówicie miedzy sobą na temat innych klubów, we własnym gronie – TAM POZOSTAJE. Jeśli jakiekolwiek komentarze, uwagi, nawet te wypowiedziane w żartach, wydostaną się poza wasze własne grono, mogą spowodować lawinę niepotrzebnych problemów nie tylko dla oddziału, ale dla całego klubu.

 

9. Jeśli z jakiegoś powodu musisz lub chcesz podzielić się swoją opinią czy uwagami na temat MC z osobą spoza twojego klubu, dopilnuj abyście rozmawiali sam na sam i mów tylko to co chcesz powiedzieć tak, by sens twojej wypowiedzi był zrozumiany. Mów jak najmniej, ale jak najbardziej konkretnie.

 

10. Patrz gdzie nosisz swoje naszywki ( Grupy Motocyklowe nie noszą barw. Na barwy trzeba zasłużyć, nie kupić!) i chociażby ze zdrowego rozsądku pozostań wśród tłumu. Kluby MC w niektórych państwach bywają BARDZO terytorialne i dla nich nie ma różnicy między Riding Club i MC (ew. Free Group). W zależności od klubu jaki zajmuje dane terytorium, taka będzie reakcja na twoją obecność. Jeżeli nie jesteś pewien obszarów lub miejsc, w których masz zamiar przebywać, a są one odwiedzane przez kluby motocyklowe, poproś o pomoc któregoś ze swoich oficerów. Jeśli planujesz podróż i nie jesteś pewienw jaki sposób zareagują i jaki mają stosunek do innych klubów kluby lokalne, poproś oficera swojego klubu (najlepiej najbliższego danemu obszarowi) w uzyskaniu kontaktu z oficerami klubu z obszaru, w który się wybierasz.

 

11. OKAZUJ SZACUNEK! To jest zasada # 1! (i warto ją powtarzać).

 

12. Jeżeli już poznałeś memberów jakiegoś klubu MC lub masz zamiar poznać, nigdy nie przerywaj rozmów między memberami klubu MC. Poczekaj spokojnie aż skończą i dadzą ci pierwsi znać i NIGDY nie dotykaj, szturchaj, zaczepiaj jakbyś był ich najlepszym kolegą. Jeśli z jakiegoś powodu zostałeś zignorowany to po prostu idź dalej. Jeśli musisz porozmawiać z oficerem klubu MC to najwłaściwszym sposobem będzie zgłoszenie się centralnie do Sierżanta („Sgt at Arm”) danego klubu lub jednego z memberów.

 

13. Bardzo ważne jest dla Ciebie lub (i) Twojego klubu czy też grupy, czy chcecie okazywać szacunek tylko jednemu klubowi, czy im wszystkim i w jakim stopniu. Najprostszą i najmniej „inwazyjną” metodą będzie okazanie szacunku klubowi, który pełni rolę support’s (jeśli noszą oni naszywki supportowe większego klubu to nadal okazuje się szacunek i jemu). Jeśli jednak wybierze się drogę bezpośrednią, wtedy musisz/-cie spotkać się także z innymi klubami MC, nawet jeśli są oni wrogami. W innym przypadku przestaniecie być widziani jako osoba/klub neutralny. Zanim wykonacie jakieś ruchy musicie przemyśleć w jaki sposób chcecie pozostać neutralni. Chcecie iść, czy nie chcecie. Jeśli jednak zdecydujecie się iść to MUSICIE dać        o tym znać innym oddziałom i członkom klubu.

**** UWAGA *****

Najlepszym sposobem na kontakt z klubami MC, ale nadal pozostając neutralnym jest udział w zlotach i imprezach ogólnych, które organizują kluby MC.

Jeżeli jednak uważasz, że z jakiegoś powodu chcesz znaleźć się na imprezie zamkniętej organizowanej przez klub MC, a nie przysporzyć problemów swojemu klubowi, wtedy musisz reprezentować samego siebie. Na takiej imprezie zjawiasz się bez kamizelki i naszywek określających twój klub. Pamiętaj, że w momencie kiedy nosisz naszywki swojego klubu, masz obowiązek reprezentować swój cały klub i tak właśnie zostanie to odebrane. Jeśli cokolwiek pójdzie źle, wtedy cały klub poniesie za to odpowiedzialność. Jeśli na przykład klub rywalizujący w jakiś sposób dowie się o Twojej obecności na danej imprezie, nie będą już widzieć Ciebie i twojego klubu jako neutralnych, co w skutkach prowadzić może do wrogiego nastawienia danego klubu MC wobec was.

14. Jeśli któryś z klubów MC zażąda zdjęcia kamizelki/naszywek na jego terenie, nie stawiaj oporu. Najlepszą odpowiedzią jest „No Problem” i grzecznie je zdjąć. Natychmiast jednak daj znać o tym oficerom swojego klubu, aby zajęli się niezwłocznie tą sytuacją i rozwiązali potencjalny problem, czy nieporozumienie.

 

15. Jeśli jakikolwiek zakład, bar, pub posiada znak oznaczający „No Colors” (tłum. „Żadnych Barw”), nawet jeśli twoje naszywki nie są uważane za barwy, kamizelka powinna zostać ściągnięta ze względu na szacunek do innych klubów i polityki panującej na danym obszarze. Pomimo, że jesteście Riding Club to jednak będziecie szanowani tylko wtedy, gdy uszanujecie zasady. Kluby, które szanują zasady mogłyby poczuć się głęboko urażone waszym zachowaniem.

Pamiętaj, że każdy bar, który stosuje daną zasadę, nie rozróżnia MC, RC, FG, ta polityka ma zastosowanie do każdego rodzaju klubów motocyklowych.

Pamiętaj również o pewnych strefach klubów MC, do których lepiej nie wjeżdżać w kamizelkach bez zaproszenia.

16. W odniesieniu do kobiet, które są przy klubie MC, ale w nim nie są w pewnych rejonach używa się określenia „Old Lady”, ale nie jest to określenie negatywne. To swego rodzaju slang. Czasem zauważysz, noszoną przez kobiety naszywkę „Property Of… „-  jest to sposób na okazanie wsparcia mężczyznom, z którymi one są oraz ich klubowi.

17. Memberzy klubu MC często nie akceptują i nie maja ochoty poznawać twojej żony, dziewczyny, zwłaszcza przy pierwszym spotkaniu.

(Jednak, tak radykalna postawa przejawia się głównie w klubach MC w USA.)

 

18. NIGDY nie dotykaj lub nie siadaj na motocyklu membera klubu MC, chyba że dostałeś na to wyraźną zgodę. Nie należy jednak spodziewać się pozytywnej odpowiedzi.

 

19. Prospektów klubu MC zazwyczaj można poznać po napisie z tyłu kamizelki. Jak wiele klubów, tak wiele sposobów na wyróżnienie swoich kandydatów. Czasami mają same „rockery” określające klub oraz obszar bez głównego logo. Mogą także mieć naszywkę z napisem „Prospect”. Inni nie noszą żadnych naszywek, ponieważ wszyscy memberzy danego klubu wiedzą kto jest kandydatem.

 

Jeśli przyjdzie ci kiedyś do głowy, by traktować kandydata lub osobę bliską klubowi bez szacunku i uprzejmości, możesz spodziewać się tego, że zostanie to odebrane jako brak szacunku dla całego klubu. Wystrzegaj się używania do kogoś bezpośrednio terminu „Prospect”, jeżeli nie jesteś memberem danego klubu MC.

 

20Nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że każdy klub MC jest klubem, który bierze siebie oraz zasady tego środowiska na poważnie. W historii nie raz spotkano się   z takimi, co potrafili brutalnie wyedukować tych, którzy okazali lekceważącą lub złą postawę wobec panujących zasad.

 

21. Zawsze miej świadomość postawy oraz zachowania innych członków twojego klubu/grupy, którzy są z tobą (zwłaszcza jeśli ktoś pił) na imprezach. Jeśli to konieczne staraj się opanować w miarę szybko sytuację, za nim dojdzie do jej rozwoju. Przykładowo jeśli ktoś z twojego klubu zacznie zachowywać się za głośno, stawać się uciążliwy dla innychi przejawiać brak szacunku, wyprowadź go na zewnątrz, zaproponuj spacer by sytuacja mogła wrócić do normy. Możesz również poinformować o wszystkim oficera swojego klubu, który ma obowiązek zająć się tą sytuacją. Jeżeli jednak nie ma w pobliżu żadnego z oficerów, a sytuacja zaczyna się pogarszać, wtedy każdy z obecnych memberów ma obowiązek zająć się tym. Nawet siłą zabrać taką osobę na bok by ochłonęła lub po prostu zmienić lokal. Po całym zajściu poinformuj swoich oficerów o tym co się stało.

22. Pamiętać należy, że KAŻDY problem, który dotknie lub powstanie przy udziale członka klubu w jednej części kraju, może mieć potencjalny wpływ na innych członków w innych krajach czy rejonach.

23. Termin „Brat” (lub „Siostra”) ma szczególne znaczenie dla każdego membera klubu MC – nie używaj go jeśli nie jesteś memberem danego klubu. Memberzy nazywają tak innych memberów swojego (TYLKO) klubu.!!!

 

24. NIGDY nie dotykaj żadnej części barw membera klubu MC ani też jego kamizelki, kurtki czy innej garderoby, która jest nimi obszyta. Jest to uważane za bardzo poważne naruszenie, brak szacunku i mogłoby to spowodować agresywne zachowanie.

 

TERMINOLOGIA

 

Przydatne terminy, z którymi możesz spotkać się nie tylko w środowisku klubów motocyklowych:

 

1%  – Termin użyto po raz pierwszy w latach 60-tych przez AMA, by określić ludzi, którzy odstają od 99% motocyklistów biorących udział w spotkaniach AMA, ukierunkowanych na kulturalną rozrywkę i rodzinę. Wyłamującym się 1% byli twardziele bawiący się głośno, jeżdżący ostro i żyjący z dnia na dzień, indywidualiści. Dosiadając swych motocykli 7 dni     w tygodniu przez cały rok, znali tylko taki sposób na życie. W latach 80-tych określeniespan style=p nabrało trochę innego wymiaru, często mylone jako oznaczenie używane przez grupy przestępcze.

 

Big Four (tłum. wielka czwórka) – to cztery kluby motocyklowe uważane za największe i najbardziej wpływowe na świecie: Hells Angles, Outlaws, Banditos, Pagans.

 

Broken Wings (tłum. złamane skrzydła) – to naszywka, która ma symbolizować przeżyty wypadek.

 

Brotherhood (tłum. braterstwo) – w świecie MC Bratem nazywa się osobę, której można całkowicie ufać, członka klubu. W tej kulturze nazywając kogoś Bratem sygnalizujesz światu, że ta osoba stała się dla ciebie rodziną. Często nawet kimś ponad więzy krwi. Bracia mogą się nie zgadzać, ale zawsze będą traktować się z należytym szacunkiem.

W kobiecych MC funkcjonuje odpowiednio Sisterhood (Siostrzeństwo).

 

BS (Bad Standing) – jest to status nadawany przez kluby MC osobie, która zadziałaław szczególnie szkodliwy sposób na rzecz klubu. Status ten ma być sygnałem dla innych klubów motocyklowych oraz grup, mówiący tyle, że osoba ta jest nie godna zaufania, często zdrajca. BS nie jest mile widziany w środowisku klubowym.

 

Burnout (tłum. palenie gumy) – wprawianie w ruch tylnej opony w miejscu, trzymając tym samym przedni hamulec, co powoduje topienie (palenie) gumy tylniej opony motocykla. Na wielu zlotach to bardzo popularna forma rozrywki. Są nawet organizowane konkursy, na to która opona szybciej wybuchnie.

 

Chopper – to przerobiony motocykl (zwykle Harley Davidson) o przedłużonym przednim zawieszeniu oraz maksymalne odchudzony i „obrany” ze wszystkich zbędnych dodatków.

 

Clubhouse (tłum. dom klubowy) – lokal należący do klubu motocyklowego, który jest miejscem spotkań i imprez danego klubu.

Custom – unikatowy motocykl w pełni zbudowany (nie przerobiony) na bazie danej idei autora lub właściciela.

DBkiller – nazywany również „bebechami”. To wewnętrzna część rury wydechowej motocykla, która ma za zadanie tłumienie wydawanego dźwięku (decybeli).

 

FTW – skrót posiadający dwa angielskie tłumaczenia: 1. Forever Two Wheels (tłum. Na zawsze dwa kółka); 2. Fuck The World (tłum.Pierdolić ten świat)

 

Handaround – przyjaciel klubu. Często wyróżniany specjalną naszywką klubową. Niektóre kluby przyjęły Hangaround jako stopień w swojej wewnętrznej hierarchii klubu.

 

Jupa – kamizelka z naszywkami klubowymi.

 

Member – pełnoprawny członek klubu motocyklowego lub grupy motocyklowej.

 

Niezrzeszony – to osoba nie należąca do żadnego z klubów, czy grup motocyklowych, ale związana ze środowiskiem motocyklowym.

 

Patch (barwy) – naszyte na plecy logo i nazwa klubu. W klasycznym układzie logo klubu jest umieszczone centralnie, górny tzw. „rocker” z nazwą klubu i dolny „rocker” z nazwą terytorium. Tzw. Qube (kostka) z insygniami MC umieszczana jest najczęściej po prawej stronie loga.

 

Plecy – często nazywane są tak pełne barwy klubu, które dostaje się w momencie awansu na membera klubu.

 

Prospect – kandydat na membera klubu lub grupy motocyklowej.

 

Przody – to określenie na naszywki klubowe, które są naszywane na przedzie kamizelki.

 

Rat Bike (tłum. szczur) – motocykl stylizowany na stary i zaniedbany. Im brzydszy tym lepiej. Często zardzewiały z elementami starych okuć, obwiązany łańcuchami.

 

Renegade (tłum. zdrajca) – to osoba, która w szczególnie szkodliwy sposób zadziałała na rzecz klubu/grupy. Ten status mogą nadawać kluby i grupy, które nie są MC.

 

Rocker – część barw. W klasycznym układzie jest to najczęściej geograficzna nazwa terytorium klubu.

 

Sisterhood (tłum. siostrzeństwo) – patrz Brotherhood (braterstwo).

 

Support – to osoba lub klub, która/-y popiera działania i wspiera dany klub MC.

 

Ścigacz – motocykl sportowy, zwany również „plastikiem”. Nazywany tak ze względu na posiadanie owiewek, które stanowią jego obudowę. Nie w każdym jednak przypadku są one   z plastiku.

 

XXF-FXX / XXFOREVER – FOREVERXX – naszywka noszona przez członków klubu by zamanifestować swoje zaangażowanie w klub (XX- miejsce na nazwę klubu).

 

artykuł pochodzi ze strony:    www.edukacjamc.prv.pl